تبلیغات در سایت
1 - DisRoza

و قرار که تو این وبلاگم انواع کار های طراحی وگرافیکمو

در وب سایت به اسم ( دیزروزا ) انتشار بدم...

DisRoza

دیسروزا یا دیزروزا به معنای گل رز طراح یا به عبار بهتر طراح گل رز

کلمه دیز Dis به مخفف کلمه انگلیس designer به معنا { طراح } و

کلمه Roza که از کلمه روسیه ای که نام دختر می باشد به معنی { گل رز }

امیدوارم کنار هم لحظات خوبی با هم داشته باشیم

درباره ما